αρθρα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πώς και γιατί η εφαρμογή συστημάτων και προτύπων αποτελούν ένα σημαντικό κλειδί δημιουργίας εμπιστοσύνης και ανάπτυξης.

Intro

Η σημερινή επιχείρηση μπορεί να έχει πλέον στην διάθεσή της μία σειρά από εργαλεία που της παρέχουν πλεονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα που βασίζονται στην απόκτηση αρτιότερης υποδομής, εξοικονόμηση πόρων, αναγνωρισιμότητα, καλύτερη οργάνωση και πλήθος άλλων στοιχείων που αποτελούν στοιχεία ανταγωνιστικότητας.

Η επιχείρηση λοιπόν καθημερινά βομβαρδίζεται από πλήθος πληροφόρησης που συχνά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επεξεργασθεί και να φιλτράρει, προκειμένου να εντοπίσει, επιλέξει, εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα/πρότυπο, που θα καλύψει τις δικές της ανάγκες και θα επιλύσει προβλήματα, προσαρμοσμένο στο μέγεθος και στις δυνατότητές της.

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναγνωρισθεί η σημασία της αειφορίας (sustainability), όπως και της οικολογικής και ηθικής επιχειρηματικότητας ως μία τάση που απεικονίζει σε γενικές γραμμές την κουλτούρα της επιχείρησης.

εργαλεια

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

τι ειναι

Το Πρότυπο ISO είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων.

Αποτελεί μοντέλο που όταν εφαρμοσθεί διασφαλίζει σταθερό επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση.

τι προσφερει

Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.

Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

“Quality means doing it right,

when no one is looking”

Henry Ford

CONTACT

7 + 7 =