αρθρα

THE TRUST FACTOR

Μπορούμε να κερδίσουμε ξανά ή να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τους πόρους που διαθέτουμε και σύγχρονα εργαλεία που να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητές μας.

Intro

Αλλάζω και αναπτύσσομαι
ή παραμένω όπως ήμουν
και τελματώνω;

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δίλημμα, πρόκειται απλά για έναν μονόδρομο. Η επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει, πρέπει να θέλει και να μπορεί να αλλάξει, να βελτιωθεί.

Η εμπιστοσύνη εννοιολογικά κρύβει μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν καταλυτικά στην διαμόρφωση της απόφασης επιλογής μίας υπηρεσίας ή ενός προιόντος από τον καταναλωτή.

Ειδικότερα στον τομέα των υπηρεσιών, όλο και συχνότερα γίνεται λόγος και μέσω του τύπου, σχετικά με την εμπιστοσύνη που πρέπει να αποκτήσουμε ξανά.

Η εφαρμογή στη σύγχρονη επιχείρηση, μηχανισμών διεθνών προδιαγραφών επιτυγχάνει:

 
Ενίσχυση της αξιοπιστίας της απέναντι στον Πελάτη

 

Εξάλειψη οργανωτικών αδυναμιών που κατασπαταλούν πόρους

 

Τόνωση της ανταγωνιστικότητας

 

Ενδυνάμωση του προφίλ
 

Η επιχείρηση δεν μπορεί παρά να είναι δυναμική και εξωστρεφής προκειμένου να επιβιώσει. Μην ξεχνάμε ότι οι σημερινοί πελάτες είναι όλο και πιο απαιτητικοί και ενημερωμένοι πχ ακόμη και για θέματα περιβαλλοντικά που αποτελούν συχνά έναν από τους παράγοντες διαμόρφωσης άποψης για το προφίλ της επιχείρησης με την οποία θα συνεργασθούν.

Η εφαρμογή και χρήση εργαλείων όπως είναι τα συστήματα ποιότητας της σειράς ISO, η ευρωπαϊκή πιστοποίηση EFQM , το μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής ΕΒΕΝ GR δίνει την δυνατότητα στην μικρή και μεγάλη επιχείρηση να γίνει πιο εξωστρεφής, να οργανωθεί καλύτερα εξοικονομώντας πόρους και κυρίως να θωρακισθεί καλύτερα απέναντι τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει.

CONTACT

1 + 12 =