υπηρεσιεσ

Συστηματα Διαχειρισης Ποιοτητας

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εφαρμογή και προετοιμασία για την πιστοποίησή του συστήματος ποιότητας που αρμόζει.

ΓΕΝΙΚΑ

TI EINAI TO ISO

Ο οργανισμός με το όνομα ISO ιδρύθηκε το 1926 με το όνομα International Federation of the National Standardizing Associations (ISA).

Διαλύθηκε το 1943 κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και ξαναλειτούργησε το 1946 με το όνομα ISO, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα.

157 χώρες είναι μέλη του οργανισμού ISO.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης  (ISO: International Standards Organization  ή International Organization for Standardization) για να υπάρξει διεθνώς μια κοινή γλώσσα δημιούργησε μια σειρά προτύπων  για την διαχείριση της ποιότητας  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οποίων γίνεται,  από εθνικούς φορείς ή άλλους φορείς,  η πιστοποίηση των επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Το πρότυπο περιέχει γενικές οδηγίες για την πορεία που καλείται να ακολουθήσει μια επιχείρηση ή ένας Οργανισμός, για την εγκαθίδρυση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

ISO 9001:2015

ISO 22000/ HACCP

Είναι το διεθνές  πρότυπο εξειδικευμένο στην διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων.

ISO 1435

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τον κλάδο των εταιριών επικοινωνίας.

ΕΛΟΤ 1429

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για τους φορείς- δικαιούχους που εκτελούν έργα δημόσιου χαρακτήρα, που προδιαγράφει τις ορθές πρακτικές καλής διαχείρισης και ελέγχου των έργων.

ISO 14001

Είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, εφαρμογή και προετοιμασία για την πιστοποίησή του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 9001:2015.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σημαντική και πολυετής εμπειρία μας (όπως ενδεικτικά αναφέρουμε στον τομέα της Τουριστικής Αγοράς, των Ασφαλιστικών Εταιριών, της Εκπαίδευσης, της Ναυτιλίας, των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και άλλους) βοηθά να κατανοήσουμε άμεσα τις ανάγκες του Οργανισμού και να τις καλύψουμε μέσα από λειτουργικές προτάσεις.

συντηρηση

Aναλαμβάνουμε την συντήρηση του ΣΔΠ που εφαρμόζει ο Οργανισμός.

Στην συνέχεια αναλαμβάνουμε την συντήρηση του ΣΔΠ που εφαρμόζει ο Οργανισμός μέσα από:

 

την διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας

 

τον συντονισμό των ενεργειών βελτίωσης

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ EFQM
(EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT)

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του Οργανισμού/Επιχείρησης για την διεθνή πιστοποίησή – διάκριση EFQM.

CONTACT

2 + 1 =