αρθρα

4 + 1 Λογοι για να Πιστοποιηθειτε

κι όμως…… υπάρχουν πολλοί περισσότεροι, αρκεί να γνωρίσετε τι σημαίνει Αριστεία!

Intro

Η Αριστεία και τα μοντέλα management δεν είναι ένα είδος πολυτέλειας.

Μία αρχική αντίδραση διόλου ασυνήθιστη στο άκουσμα της εφαρμογής κάποιων εργαλείων management ή μοντέλων αριστείας που δείχνει όμως έλλειψη γνώσης του οφέλους που μπορεί να έχει η επιχείρηση από την πιστοποίηση αριστείας.

Οι διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και η σκληρή ελληνική πραγματικότητα , κυρίως για την μικρή ελληνική επιχείρηση που πλήττεται από την έλλειψη ρευστότητας σίγουρα δεν αποτελούν το ιδανικό έδαφος για τον μακρόπνοο σχεδιασμό έργων που λανθασμένα δεν θεωρούνται από ένα ποσοστό επιχειρήσεων ως αναγκαία για την επιβίωση της επιχείρησης.

Η εφαρμογή και η πιστοποίησή σύμφωνα με το μοντέλο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM θωρακίζει την επιχείρηση.

 

1. Εντοπίζει τις δυσλειτουργίες (πχ οργανωτικές, διοικητικές) που δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία και να βρουν τρόπους να τις εξαλείψουν, μέσα από την εφαρμογή της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με την διαδικασία RADAR.

 

 

2. Εξοικονομεί πόρους τόσο σε οικονομικούς πόρους όσο και σε χρόνο δεδομένου ότι η ελλιπής οργάνωση αποτελεί αιτία κατασπατάλησης πόρων και μειωμένης παραγωγικότητας.

 

 

3. Ενισχύει της εικόνας και του κύρους της επιχείρησης με μία πιστοποίηση διεθνούς εμβέλειας που είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη στο εξωτερικό.

 

 

4. Υιοθέτηση κουλτούρας Αριστείας που χαρακτηρίζει την μικρή ή μεγάλη επιχείρηση που θέλει να διευρύνει τους ορίζοντές της μέσα από εξαγωγές και συνεργασίες ενισχύοντας τον εξωστρεφή της χαρακτήρα.

 

+1. Ο κυριότερος λόγος

Ο κυριότερος λόγος όμως είναι ότι η εφαρμογή και πιστοποίηση των μοντέλων Αριστείας βοηθούν την Επιχείρηση και τους Ανθρώπους της να κατανοήσουν σε βάθος και ουσιαστικά ότι η Συμμετοχή Όλων
και η Γνώση αποτελούν πλέον μονόδρομο
για την Επιτυχία και την Ανταγωνιστικότητα.

CONTACT

6 + 6 =