αρθρα

Πιστοποιηση RME

Όταν η επιχειρηματική ηθική
ηγείται της εταιρικής ταυτότητας

Live your life
as
though
your every act

were to become
a universal law

Immanuel Kant

Πιστοποίηση RME:

Όταν η επιχειρηματική ηθική ηγείται της εταιρικής ταυτότητας

Το EBEN (EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK) αποτελεί το παλαιότερο Δίκτυο και κύριο εκπρόσωπο της Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ευρώπη, το οποίο σήμερα αριθμεί ήδη ενεργά σε 43 χώρες – μέλη, μεταξύ των οποίων 18 EBEN Εθνικά Δίκτυα.

To EBEN Europe όσον αφορά τις εταιρείες και οργανισμούς, όπου το EBEN Gr είναι ένα από τα πιο ενεργά μέλη του, έχει ως κύριο ρόλο την ενίσχυση της Κουλτούρας των Επιχειρήσεων με τις Αξίες και τις Αρχές της Επιχειρηματικής Ηθικής μέσα από ενέργειες που παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αυτό που κάνει τον οργανισμό EBEN να ξεχωρίζει, είναι η δημιουργία του Μοντέλου RME.

RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE MODEL

με αναφορά στην Κοινωνική, Περιβαλλοντολογική & Ηθική Διακυβέρνηση.

Το RME Model, βασίστηκε στον αρχαίο Ελληνα Φιλόσοφο Αριστοτέλη και αποτελεί προϊόν πολυετούς συνεργασίας εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας όπως και εξαιρετικά έμπειρων Στελεχών.

Πρόκειται για ένα «ολιστικό» εργαλείο που στηρίζεται σε δύο βασικούς εταιρικούς πυλώνες: την Κοινωνική Υπευθυνότητα και την Εταιρική Διακυβέρνηση, με συνδετικό πάντα κρίκο την Επιχειρηματική Ηθική. Στον πυρήνα του μοντέλου βρίσκεται ο Εταιρικός Κώδικας μέσα από τον οποίο διαχέονται και εφαρμόζονται έμπρακτα οι Αξίες.

Το μοντέλο περιέχει συνολικά 10 βασικά κριτήρια & 50 υπο-κριτήρια και αποτυπώνεται στο RME MATERIAL (υλικό που το EBEN παρέχει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις).

Πιστοποίηση RME:

Το ΕΒΕΝ
δίνει την δυνατότητα
Πιστοποίησης

Το ΕΒΕΝ δίνει την δυνατότητα Πιστοποίησης με συγκεκριμένη βαθμολογία και κατάταξη σε αντίστοιχη κατηγορία RME AWARDS σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, για μέλη του ΕΒΕΝ που πληρούν τις προδιαγραφές μέσα από σαφή διαδικασία επικύρωσης που περιλαμβάνει επιτόπιο site visit.

Δυνατότητα συμμετοχής στο RME Model του EBEN, δίνεται σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν.

CONTACT

7 + 10 =