αρθρα

Μοντελο Responsible Management Excellence (RME):
Η εταιρική διακυβέρνηση, η κοινωνική υπευθυνότητα
και η επιχειρηματική ηθική σε ένα πρότυπο.

There is no such thing
as business ethics.
There is only one kind –
you have to adhere
to the highest standards.

Marvin Bower

Μοντέλο RME:

η εταιρική διακυβέρνηση,
η κοινωνική υπευθυνότητα
και η επιχειρηματική ηθική
σε ένα πρότυπο

Το EBEN, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης (του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα) να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, έχει αναπτύξει το μοντέλο Responsible Management Excellence (RME), το οποίο και εφαρμόζεται εδώ και δέκα περίπου χρόνια σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς.

Η ολιστική προσέγγιση
του Αριστοτέλη

Το RME βασίζεται στη λογική του Αριστοτέλη
ότι «η αριστεία είναι μια συνήθεια» και «η ηγεσία χρειάζεται την Ηθική (Επιχειρησιακή Ηθική), το Λόγο (Συστήματα Διαχείρισης), το Πάθος (Πάθος για Ηθική για να επιτύχει την Αειφορία».

Ακολουθώντας αυτήν την ολιστική προσέγγιση του Αριστοτέλη (Έλληνας φιλόσοφος 384-322 π.Χ., δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου), το RME του EBEN βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που έχουν ως επίκεντρο τον Εταιρικό Κώδικα της εταιρείας.

Το μοντέλο απαρτίζεται από 10 βασικά κριτήρια (τα οποία διακρίνονται σε συνολικά 50 επιμέρους υποκριτήρια και καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων και διεργασιών ενός οργανισμού) και ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα και διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας τις τοπικές αξίες, τις διεθνείς αρχές, τα θέματα συμμόρφωσης και διαφάνειας.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση διαιρείται στην Ανάλυση Επιχειρήσεων, την Επιχειρηματική Απόδοση, τον Εσωτερικό Έλεγχο και τους Κανονισμούς και Επικοινωνίες σχετικά με τους παραπάνω τομείς.

Η Κοινωνική Ευθύνη χωρίζεται σε περιβαλλοντικές δράσεις, κοινωνικές δραστηριότητες, αποτελέσματα οικονομικής σταθερότητας και τους κανονισμούς και επικοινωνίες σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες. 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση (CG) και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) διασταυρώνονται με τον Εταιρικό Κώδικα, ο οποίος θεωρείται η καρδιά του μοντέλου.

Πιστοποίηση RME:

Το μοντέλο προσφέρει πολυτιμα εργαλεία

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στα διαφορετικά επίπεδα διακρίσεων, λαμβάνουν πολύτιμα εργαλεία τόσο για τη βελτίωση των λειτουργιών τους όσο και για την εξοικονόμηση και αξιοποίηση των πόρων τους και γίνονται μέρος μιας ευρύτερης ομάδας με κοινές αξίες και όραμα.

CONTACT

6 + 12 =