αρθρα

Κοινωνικα Υπευθυνη Επιχειρηση

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Intro

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το κοινωνικό προφίλ και η ευαισθησία που επιδεικνύει η επιχείρηση απέναντι στα κοινωνικά θέματα, αποτελούν εξάλλου ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας της.

Ο καταναλωτής σαφέστατα επηρεάζεται θετικά και προτιμά ενδεχομένως προϊόντα ή υπηρεσίες  εταιριών που παρουσιάζουν έντονη κοινωνική δράση.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά επιχειρηματικής ηθικής εντάσσεται και η πιστοποίηση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων EBEN GR (European Business Ethics Network) σύμφωνα με το σχετικό μοντέλο.

Πιστοποίηση διεθνούς εμβέλειας που αφορά την σύγχρονη επιχείρηση που

 

Έχει κοινωνική δράση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της,

 

Εφαρμόζει συστήματα που υποστηρίζουν την δομή της,

 

Μεριμνά για το περιβάλλον,

 

Είναι εξωστρεφής

 

Είναι καινοτόμος

 

CONTACT

13 + 5 =