ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

αρθρα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πώς και γιατί η εφαρμογή συστημάτων και προτύπων αποτελούν ένα σημαντικό κλειδί δημιουργίας εμπιστοσύνης και ανάπτυξης.

Intro

Η σημερινή επιχείρηση μπορεί να έχει πλέον στην διάθεσή της μία σειρά από εργαλεία που της παρέχουν πλεονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα που βασίζονται στην απόκτηση αρτιότερης υποδομής, εξοικονόμηση πόρων, αναγνωρισιμότητα, καλύτερη οργάνωση και πλήθος άλλων στοιχείων που αποτελούν στοιχεία ανταγωνιστικότητας.

Η επιχείρηση λοιπόν καθημερινά βομβαρδίζεται από πλήθος πληροφόρησης που συχνά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επεξεργασθεί και να φιλτράρει, προκειμένου να εντοπίσει, επιλέξει, εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα/πρότυπο, που θα καλύψει τις δικές της ανάγκες και θα επιλύσει προβλήματα, προσαρμοσμένο στο μέγεθος και στις δυνατότητές της.

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναγνωρισθεί η σημασία της αειφορίας (sustainability), όπως και της οικολογικής και ηθικής επιχειρηματικότητας ως μία τάση που απεικονίζει σε γενικές γραμμές την κουλτούρα της επιχείρησης.

εργαλεια

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

τι ειναι

Το Πρότυπο ISO είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων.

Αποτελεί μοντέλο που όταν εφαρμοσθεί διασφαλίζει σταθερό επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση.

τι προσφερει

Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.

Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

“Quality means doing it right,

when no one is looking”

Henry Ford

CONTACT

4 + 4 =

Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση

Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση

αρθρα

Κοινωνικα Υπευθυνη Επιχειρηση

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Intro

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το κοινωνικό προφίλ και η ευαισθησία που επιδεικνύει η επιχείρηση απέναντι στα κοινωνικά θέματα, αποτελούν εξάλλου ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας της.

Ο καταναλωτής σαφέστατα επηρεάζεται θετικά και προτιμά ενδεχομένως προϊόντα ή υπηρεσίες  εταιριών που παρουσιάζουν έντονη κοινωνική δράση.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά επιχειρηματικής ηθικής εντάσσεται και η πιστοποίηση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων EBEN GR (European Business Ethics Network) σύμφωνα με το σχετικό μοντέλο.

Πιστοποίηση διεθνούς εμβέλειας που αφορά την σύγχρονη επιχείρηση που

 

Έχει κοινωνική δράση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της,

 

Εφαρμόζει συστήματα που υποστηρίζουν την δομή της,

 

Μεριμνά για το περιβάλλον,

 

Είναι εξωστρεφής

 

Είναι καινοτόμος

 

CONTACT

9 + 11 =

4 και 1 Λόγοι για να Πιστοποιηθείτε

4 και 1 Λόγοι για να Πιστοποιηθείτε

αρθρα

4 + 1 Λογοι για να Πιστοποιηθειτε

κι όμως…… υπάρχουν πολλοί περισσότεροι, αρκεί να γνωρίσετε τι σημαίνει Αριστεία!

Intro

Η Αριστεία και τα μοντέλα management δεν είναι ένα είδος πολυτέλειας.

Μία αρχική αντίδραση διόλου ασυνήθιστη στο άκουσμα της εφαρμογής κάποιων εργαλείων management ή μοντέλων αριστείας που δείχνει όμως έλλειψη γνώσης του οφέλους που μπορεί να έχει η επιχείρηση από την πιστοποίηση αριστείας.

Οι διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και η σκληρή ελληνική πραγματικότητα , κυρίως για την μικρή ελληνική επιχείρηση που πλήττεται από την έλλειψη ρευστότητας σίγουρα δεν αποτελούν το ιδανικό έδαφος για τον μακρόπνοο σχεδιασμό έργων που λανθασμένα δεν θεωρούνται από ένα ποσοστό επιχειρήσεων ως αναγκαία για την επιβίωση της επιχείρησης.

Η εφαρμογή και η πιστοποίησή σύμφωνα με το μοντέλο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM θωρακίζει την επιχείρηση.

 

1. Εντοπίζει τις δυσλειτουργίες (πχ οργανωτικές, διοικητικές) που δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία και να βρουν τρόπους να τις εξαλείψουν, μέσα από την εφαρμογή της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με την διαδικασία RADAR.

 

 

2. Εξοικονομεί πόρους τόσο σε οικονομικούς πόρους όσο και σε χρόνο δεδομένου ότι η ελλιπής οργάνωση αποτελεί αιτία κατασπατάλησης πόρων και μειωμένης παραγωγικότητας.

 

 

3. Ενισχύει της εικόνας και του κύρους της επιχείρησης με μία πιστοποίηση διεθνούς εμβέλειας που είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη στο εξωτερικό.

 

 

4. Υιοθέτηση κουλτούρας Αριστείας που χαρακτηρίζει την μικρή ή μεγάλη επιχείρηση που θέλει να διευρύνει τους ορίζοντές της μέσα από εξαγωγές και συνεργασίες ενισχύοντας τον εξωστρεφή της χαρακτήρα.

 

+1. Ο κυριότερος λόγος

Ο κυριότερος λόγος όμως είναι ότι η εφαρμογή και πιστοποίηση των μοντέλων Αριστείας βοηθούν την Επιχείρηση και τους Ανθρώπους της να κατανοήσουν σε βάθος και ουσιαστικά ότι η Συμμετοχή Όλων
και η Γνώση αποτελούν πλέον μονόδρομο
για την Επιτυχία και την Ανταγωνιστικότητα.

CONTACT

2 + 10 =

Βήματα ανάπτυξης της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης

Βήματα ανάπτυξης της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης

αρθρα

Βηματα αναπτυξης της συγχρονης ελληνικης επιχειρησης

Business practices meet excellence

Intro

Eπικοινώνησε μαζί μας προκειμένου να σας προτείνουμε κάποιες από τις υπηρεσίες μας.

Υπηρεσίες που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σου όπως και στο προφίλ της (δραστηριότητα, αριθμός εργαζομένων).

Γιά παράδειγμα, οι μικρές επιχειρήσεις μαζικής εστίασης έχουν σημαντικά πρακτικά οφέλη από την τήρηση των διεθνών προδιαγραφών του συστήματος ISO 9001 όπως και της σχετικής με τον κλάδο τους πιστοποίησης ISO 22000.

Ανάλογα με τις ανάγκες και τα προβλήματα που θέλεις να επιλύσεις μέσα στην επιχείρηση, έχουμε την κατάλληλη πρόταση που προσαρμόζουμε σε κάθε πελάτη μας και σε κάθε περίπτωση.

 

Επιλέγουμε από κοινού την πρόταση και προχωράμε στην υλοποίησή της.

Με την τεχνογνωσία των συνεργατών μας παρέχουμε την λύση που θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις δυναμικά και να ξεπεράσεις τα προβλήματα που επιλύονται μέσα από την καλύτερη οργάνωση και διεθνή εμπειρία.

 

Βήμα 1
Ήρθε η ώρα να επιλέξεις: θα προχωρήσεις μπροστά εκσυγχρονίζοντας την επιχείρησή σου ή θα σταθείς διστακτικός στο κατώφλι των εξελίξεων, μένοντας πίσω σε μία κούρσα με απίστευτη ταχύτητα;

 

 

Βήμα 2
Θωράκισε την επιχείρηση με μοντέρνα εργαλεία management.

 

 

Βήμα 3
Ενημερώσου για τις εξελίξεις στον χώρο σου.

 

 

Βήμα 4
Μην ξεχνάς ότι ακόμη και σε περιόδους κρίσεων υπάρχουν επιχειρήσεις που αυξάνουν τις πωλήσεις τους και κερδίζουν μερίδιο του ανταγωνισμού.

 

CONTACT

9 + 5 =