ΒΡΑΒΕΙΑ RME 2020 – ΟΜΙΛΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ RME 2020 – ΟΜΙΛΙΑ

αρθρα

βραβεια eben rme 2020

Video από την ομιλία της κας Τζελίνας Καρελλά κατά την απονομή των βραβείων EBEN RME 2020.

CONTACT

8 + 7 =

Μοντέλο Responsible Management Excellence (RME)

Μοντέλο Responsible Management Excellence (RME)

αρθρα

Μοντελο Responsible Management Excellence (RME):
Η εταιρική διακυβέρνηση, η κοινωνική υπευθυνότητα
και η επιχειρηματική ηθική σε ένα πρότυπο.

There is no such thing
as business ethics.
There is only one kind –
you have to adhere
to the highest standards.

Marvin Bower

Μοντέλο RME:

η εταιρική διακυβέρνηση,
η κοινωνική υπευθυνότητα
και η επιχειρηματική ηθική
σε ένα πρότυπο

Το EBEN, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης (του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα) να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, έχει αναπτύξει το μοντέλο Responsible Management Excellence (RME), το οποίο και εφαρμόζεται εδώ και δέκα περίπου χρόνια σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς.

Η ολιστική προσέγγιση
του Αριστοτέλη

Το RME βασίζεται στη λογική του Αριστοτέλη
ότι «η αριστεία είναι μια συνήθεια» και «η ηγεσία χρειάζεται την Ηθική (Επιχειρησιακή Ηθική), το Λόγο (Συστήματα Διαχείρισης), το Πάθος (Πάθος για Ηθική για να επιτύχει την Αειφορία».

Ακολουθώντας αυτήν την ολιστική προσέγγιση του Αριστοτέλη (Έλληνας φιλόσοφος 384-322 π.Χ., δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου), το RME του EBEN βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που έχουν ως επίκεντρο τον Εταιρικό Κώδικα της εταιρείας.

Το μοντέλο απαρτίζεται από 10 βασικά κριτήρια (τα οποία διακρίνονται σε συνολικά 50 επιμέρους υποκριτήρια και καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων και διεργασιών ενός οργανισμού) και ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα και διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας τις τοπικές αξίες, τις διεθνείς αρχές, τα θέματα συμμόρφωσης και διαφάνειας.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση διαιρείται στην Ανάλυση Επιχειρήσεων, την Επιχειρηματική Απόδοση, τον Εσωτερικό Έλεγχο και τους Κανονισμούς και Επικοινωνίες σχετικά με τους παραπάνω τομείς.

Η Κοινωνική Ευθύνη χωρίζεται σε περιβαλλοντικές δράσεις, κοινωνικές δραστηριότητες, αποτελέσματα οικονομικής σταθερότητας και τους κανονισμούς και επικοινωνίες σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες. 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση (CG) και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) διασταυρώνονται με τον Εταιρικό Κώδικα, ο οποίος θεωρείται η καρδιά του μοντέλου.

Πιστοποίηση RME:

Το μοντέλο προσφέρει πολυτιμα εργαλεία

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στα διαφορετικά επίπεδα διακρίσεων, λαμβάνουν πολύτιμα εργαλεία τόσο για τη βελτίωση των λειτουργιών τους όσο και για την εξοικονόμηση και αξιοποίηση των πόρων τους και γίνονται μέρος μιας ευρύτερης ομάδας με κοινές αξίες και όραμα.

CONTACT

2 + 12 =

Πιστοποίηση RME

Πιστοποίηση RME

αρθρα

Πιστοποιηση RME

Όταν η επιχειρηματική ηθική
ηγείται της εταιρικής ταυτότητας

Live your life
as
though
your every act

were to become
a universal law

Immanuel Kant

Πιστοποίηση RME:

Όταν η επιχειρηματική ηθική ηγείται της εταιρικής ταυτότητας

Το EBEN (EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK) αποτελεί το παλαιότερο Δίκτυο και κύριο εκπρόσωπο της Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ευρώπη, το οποίο σήμερα αριθμεί ήδη ενεργά σε 43 χώρες – μέλη, μεταξύ των οποίων 18 EBEN Εθνικά Δίκτυα.

To EBEN Europe όσον αφορά τις εταιρείες και οργανισμούς, όπου το EBEN Gr είναι ένα από τα πιο ενεργά μέλη του, έχει ως κύριο ρόλο την ενίσχυση της Κουλτούρας των Επιχειρήσεων με τις Αξίες και τις Αρχές της Επιχειρηματικής Ηθικής μέσα από ενέργειες που παρέχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αυτό που κάνει τον οργανισμό EBEN να ξεχωρίζει, είναι η δημιουργία του Μοντέλου RME.

RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE MODEL

με αναφορά στην Κοινωνική, Περιβαλλοντολογική & Ηθική Διακυβέρνηση.

Το RME Model, βασίστηκε στον αρχαίο Ελληνα Φιλόσοφο Αριστοτέλη και αποτελεί προϊόν πολυετούς συνεργασίας εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας όπως και εξαιρετικά έμπειρων Στελεχών.

Πρόκειται για ένα «ολιστικό» εργαλείο που στηρίζεται σε δύο βασικούς εταιρικούς πυλώνες: την Κοινωνική Υπευθυνότητα και την Εταιρική Διακυβέρνηση, με συνδετικό πάντα κρίκο την Επιχειρηματική Ηθική. Στον πυρήνα του μοντέλου βρίσκεται ο Εταιρικός Κώδικας μέσα από τον οποίο διαχέονται και εφαρμόζονται έμπρακτα οι Αξίες.

Το μοντέλο περιέχει συνολικά 10 βασικά κριτήρια & 50 υπο-κριτήρια και αποτυπώνεται στο RME MATERIAL (υλικό που το EBEN παρέχει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις).

Πιστοποίηση RME:

Το ΕΒΕΝ
δίνει την δυνατότητα
Πιστοποίησης

Το ΕΒΕΝ δίνει την δυνατότητα Πιστοποίησης με συγκεκριμένη βαθμολογία και κατάταξη σε αντίστοιχη κατηγορία RME AWARDS σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, για μέλη του ΕΒΕΝ που πληρούν τις προδιαγραφές μέσα από σαφή διαδικασία επικύρωσης που περιλαμβάνει επιτόπιο site visit.

Δυνατότητα συμμετοχής στο RME Model του EBEN, δίνεται σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν.

CONTACT

6 + 1 =

THE TRUST FACTOR

THE TRUST FACTOR

αρθρα

THE TRUST FACTOR

Μπορούμε να κερδίσουμε ξανά ή να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τους πόρους που διαθέτουμε και σύγχρονα εργαλεία που να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητές μας.

Intro

Αλλάζω και αναπτύσσομαι
ή παραμένω όπως ήμουν
και τελματώνω;

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δίλημμα, πρόκειται απλά για έναν μονόδρομο. Η επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει, πρέπει να θέλει και να μπορεί να αλλάξει, να βελτιωθεί.

Η εμπιστοσύνη εννοιολογικά κρύβει μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν καταλυτικά στην διαμόρφωση της απόφασης επιλογής μίας υπηρεσίας ή ενός προιόντος από τον καταναλωτή.

Ειδικότερα στον τομέα των υπηρεσιών, όλο και συχνότερα γίνεται λόγος και μέσω του τύπου, σχετικά με την εμπιστοσύνη που πρέπει να αποκτήσουμε ξανά.

Η εφαρμογή στη σύγχρονη επιχείρηση, μηχανισμών διεθνών προδιαγραφών επιτυγχάνει:

 
Ενίσχυση της αξιοπιστίας της απέναντι στον Πελάτη

 

Εξάλειψη οργανωτικών αδυναμιών που κατασπαταλούν πόρους

 

Τόνωση της ανταγωνιστικότητας

 

Ενδυνάμωση του προφίλ
 

Η επιχείρηση δεν μπορεί παρά να είναι δυναμική και εξωστρεφής προκειμένου να επιβιώσει. Μην ξεχνάμε ότι οι σημερινοί πελάτες είναι όλο και πιο απαιτητικοί και ενημερωμένοι πχ ακόμη και για θέματα περιβαλλοντικά που αποτελούν συχνά έναν από τους παράγοντες διαμόρφωσης άποψης για το προφίλ της επιχείρησης με την οποία θα συνεργασθούν.

Η εφαρμογή και χρήση εργαλείων όπως είναι τα συστήματα ποιότητας της σειράς ISO, η ευρωπαϊκή πιστοποίηση EFQM , το μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής ΕΒΕΝ GR δίνει την δυνατότητα στην μικρή και μεγάλη επιχείρηση να γίνει πιο εξωστρεφής, να οργανωθεί καλύτερα εξοικονομώντας πόρους και κυρίως να θωρακισθεί καλύτερα απέναντι τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει.

CONTACT

14 + 7 =