Υπηρεσίες


Βοηθάμε την επιχείρηση να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί, να προβάλλει τα προϊόντα της και κυρίως να επιτύχει μέσα από μία σειρά σύγχρονων πρακτικών και αποτελεσματικών εργαλείων  που καλύπτουν πολύπλευρα τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας από το κομμάτι της διαχείρισης ποιότητας έως το marketing και τις πωλήσεις. Με τη εφαρμογή των Προτύπων Ποιότητας ISO, των Μοντέλων Επιχειρηματικής Αριστείας και Επιχειρηματικής Ηθικής, με τη χρήση απλών και σύγχρονων εργαλείων Διοίκησης οπως και εργαλείων προβολής της επιχείρησης.

map-success-02

1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

Πιστοποιήστε την ποιότητα της επιχείρησής σας με Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001-2008


Μπορείτε ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιήστε να επιλέξετε την πιστοποίηση που αφορά στον κλάδο σας. Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη της επιχείρησής σας προκειμένου να πιστοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης.

• Ασφάλεια τροφίμων ISO 22000 
• Διαχείριση περιβάλλοντος ISO 14001
• Ιατροτεχνολογικά προϊόντα  ISO 13485
• Εταιρείες επικοινωνίας ISO 1435 

 

2. EFQM – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ευρωπαϊκή πιστοποίηση επιχειρηματικής αριστείας EFQM αφορά την εξωστρεφή επιχείρηση που θέλει να διακριθεί από τον ανταγωνισμό και να εφαρμόσει μερικές από τις πιο σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και οργάνωσης.

3. SMALL BUSINESS SERVICES

Υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για την μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση.
Τι περιλαμβάνει 
Αναλαμβάνουμε για εσάς την δημιουργία:
• business plan,
• marketing plan,
• site και του καινούργιου λογοτύπου που θα σας προβάλλει καλύτερα,
• ερωτηματολογίου ικανοποίησης εργαζομένων,
• ερωτηματολογίου ικανοποίησης πελατών,
• όπως και τον σχεδιασμό ενεργειών προβολής και branding της μικρής και μικρομεσαίες επιχείρησης

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες μας: Επιλέγουμε μαζί με εσάς  την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που χρειάζεστε ανάλογα με τις ανάγκες σας  πχ αύξηση του μεριδίου αγοράς, προσέγγιση περισσότερων πελατών, εξοικονόμηση πόρων, προβολή της επιχείρησης. Εστιάζουμε στις ανάγκες της επιχείρησής σας και σας βοηθάμε πρακτικά στο να πετύχετε οικονομικά και αποτελεσματικά τους στόχους σας.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σχεδιάζουμε οικονομικά και ευέλικτα μικρά πακέτα για την επιχείρησή σας ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις δυνατότητές σας καθώς και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

services-01

BASIC ORGANIZATION PACKAGE – ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Βασικό πακέτο με 2 ενοποιημένα συστήματα  διαχείρισης ποιότητας ISO ανά κλάδο.

Τι περιλαμβάνει: ISO 9001 και ISO 22000 ένα δραστηριοποιείστε σε χώρο που περιλαμβάνει και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων πχ χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, εστιατόρια, Επίσης Εάν ανήκετε στον χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορείτε να επιλέξετε ISO 9001 και ISO 13485.

Γιατί να το επιλέξετε: Για να οργανώσετε σωστά την επιχείρησή σας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 αλλά και σύμφωνα με το πρότυπο που αφορά τον κλάδο σας, ώστε να είστε ανταγωνιστικοί ως προς τις απαιτήσεις των πελατών απέναντι στον ανταγωνισμό.

services-02

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Aφορούν στην οργάνωση, προώθηση και προβολή της μικρής και μικρομεσαίας επιχείρησης πχ. αύξηση μεριδίου αγοράς και αριθμού πελατών, σχεδιασμός και εφαρμογή ερωτηματολογίου ικανοποίησης πελατών και έρευνας νέων προϊόντων.