ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Quality

Η σημερινή επιχείρηση μπορεί να έχει πλέον στην διάθεσή της μία σειρά από εργαλεία που, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, της παρέχουν ή δύναται να της παρέχουν πλεονεκτήματα που βασίζονται στην απόκτηση αρτιότερης υποδομής, εξοικονόμηση πόρων, αναγνωρισιμότητα, καλύτερη οργάνωση και πλήθος άλλων στοιχείων που αποτελούν στοιχεία ανταγωνιστικότητας. Η επιχείρηση λοιπόν καθημερινά βομβαρδίζεται από πλήθος πληροφόρησης που συχνά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επεξεργασθεί και να φιλτράρει, προκειμένου να εντοπίσει, επιλέξει, εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα/πρότυπο, που θα καλύψει τις δικές της ανάγκες και θα επιλύσει προβλήματα, προσαρμοσμένο στο μέγεθος και στις δυνατότητές της. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναγνωρισθεί η σημασία της αειφορίας (sustainability), όπως και της οικολογικής και ηθικής επιχειρηματικότητας ως μία τάση που απεικονίζει σε γενικές γραμμές την κουλτούρα της επιχείρησης.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

Το Πρότυπο ISO  είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί μοντέλο που όταν εφαρμοσθεί διασφαλίζει σταθερό επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση.

Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

SEE G


 Μία άλλη ματιά στο σύγχρονο «επιχειρείν»

Επιχειρηματική ηθική, Κώδικας Ηθικής, Δράσεις για το περιβάλλον, Πρωτοβουλίες για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση: οι διαστάσεις του επιχειρηματικού μοντέλου SEE G από το Ευρωπαικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής EBEN GR .

Το ακρωνύμιο SEE G παραπέμπει στο Social, Ethics, Environment, Governance που αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του. To SEE G αποτελεί ένα εργαλείο management που χρησιμοποιείται από Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που προέρχονται από ευρύ φάσμα της επιχειρηματικότητας όπως ενδεικτικά την βιομηχανία, την ναυτιλία, τις  τηλεπικοινωνίες,το εμπόριο, τον τουρισμό.

Αφορά όμως κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον τομές δραστηριότητας και το μέγεθός της, που θεωρεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την επιχειρηματική ηθική ως μέρος της κουλτούρας της και  επιθυμεί να ενσωματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά στην εταιρική της ταυτότητα. Αυτό επιτυγχάνεται πρακτικά, μέσα από ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, την επιτόπια αξιολόγηση και άλλα εργαλεία που παρέχει το EBEN GR στις εταιρείες που πιστοποιεί.

Μέσα από το SEE G ,η επιχείρηση έρχεται σε επαφή με την πρακτική διάσταση των εννοιών της   Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Επιχειρηματικής Ηθικής καθώς και με την αλληλεπίδρασή τους με την βιωσιμότητα και την αειφορία.

 

THE TRUST FACTOR


trust-01
Η σημερινή αγορά των υπηρεσιών με το πλήθος των αντιξοοτήτων και των δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει με γενναιότητα προκειμένου απλά να επιβιώσει, ή αυτό που όλοι ελπίζουμε να αναπτυχθεί καλύτερα, βρίσκεται περισσότερο από ποτέ αν αντιμέτωπη με ένα δίλημμα : αλλάζω και αναπτύσσομαι ή παραμένω όπως ήμουν και τελματώνω?

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δίλημμα, πρόκειται απλά για έναν μονόδρομο .Η  επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει, πρέπει να θέλει και να μπορεί να αλλάξει, να βελτιωθεί. Η εμπιστοσύνη εννοιολογικά κρύβει μία σειρά από παράγοντες που συμβάλλουν καταλυτικά στην διαμόρφωση της απόφασης επιλογής μίας υπηρεσίας ή ενός προιόντος από τον καταναλωτή. Ειδικότερα στον τομέα των υπηρεσιών, όλο και συχνότερα γίνεται λόγος και μέσω του τύπου, σχετικά με την εμπιστοσύνη που πρέπει να αποκτήσουμε ξανά. Πώς όμως μπορούμε να κερδίσουμε ξανά ή να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τους πόρους που διαθέτουμε και σύγχρονα εργαλεία που να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητές μας?

Θεωρώ ότι η σύγχρονη επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει μηχανισμούς σύμφωνους με διεθνείς προδιαγραφές που μπορούν να

–        ενισχύσουν την αξιοπιστία της απέναντι στον Πελάτη

–        εξαλείψουν τυχόν οργανωτικές αδυναμίες της που συμβάλλουν στην κατασπατάληση των πόρων της

–        τονώσουν την ανταγωνιστικότητά της

–        ενδυναμώσουν το προφίλ της

process

Η επιχείρηση δεν μπορεί παρά να είναι δυναμική και εξωστρεφής προκειμένου να επιβιώσει. Μην ξεχνάμε ότι οι σημερινοί πελάτες είναι όλο και πιο απαιτητικοί και ενημερωμένοι πχ ακόμη και για θέματα περιβαλλοντικά που αποτελούν συχνά έναν από τους παράγοντες διαμόρφωσης άποψης για το προφίλ της επιχείρησης με την οποία θα συνεργασθούν..
Η εφαρμογή και χρήση εργαλείων όπως είναι τα συστήματα ποιότητας της σειράς ISO, η ευρωπαϊκή πιστοποίηση EFQM , το μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής ΕΒΕΝ GR δίνει την δυνατότητα στην μικρή και μεγάλη επιχείρηση να γίνει πιο εξωστρεφής, να οργανωθεί καλύτερα εξοικονομώντας πόρους και κυρίως να θωρακισθεί καλύτερα απέναντι τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει.

 

Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση


Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείριση

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το κοινωνικό προφίλ και η ευαισθησία που επιδεικνύει η επιχείρηση απέναντι στα κοινωνικά θέματα, αποτελούν εξάλλου ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας της. Ο καταναλωτής σαφέστατα επηρεάζεται θετικά και προτιμά ενδεχομένως προϊόντα ή υπηρεσίες  εταιριών που παρουσιάζουν έντονη κοινωνική δράση. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά επιχειρηματικής ηθικής εντάσσεται και η πιστοποίηση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων EBEN GR (European Business Ethics Network) σύμφωνα με το σχετικό μοντέλο.

Πρόκειται για Πιστοποίηση διεθνούς εμβέλειας που αφορά την σύγχρονη επιχείρηση που

• έχει κοινωνική δράση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της,
• εφαρμόζει συστήματα που υποστηρίζουν την δομή της,
• μεριμνά για το περιβάλλον,
• είναι εξωστρεφής
• είναι καινοτόμος

4 και 1 Λόγοι για να Πιστοποιηθείτε


apples

Μία αρχική αντίδραση διόλου ασυνήθιστη στο άκουσμα της εφαρμογής κάποιων εργαλείων management ή μοντέλων αριστείας που δείχνει όμως έλλειψη γνώσης του οφέλους που μπορεί να έχει η επιχείρηση από την πιστοποίηση αριστείας. Οι διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και η σκληρή ελληνική πραγματικότητα , κυρίως για την μικρή ελληνική επιχείρηση που πλήττεται από την έλλειψη ρευστότητας σίγουρα δεν αποτελούν το ιδανικό έδαφος για τον μακρόπνοο σχεδιασμό έργων που λανθασμένα δεν θεωρούνται από ένα ποσοστό επιχειρήσεων ως αναγκαία για την επιβίωση της επιχείρησης.

Συχνά λοιπόν η έννοια Αριστεία και τα μοντέλα management που είναι συνυφασμένα με αυτήν, θεωρούνται ως ένα είδος πολυτέλειας από όσους δεν έχουν σαφή γνώση του τι σημαίνει πρακτικά για την επιχείρηση η εφαρμογή των μοντέλων αριστείας και το οφέλη προσφέρει σε όσους μπορούν να τα διακρίνουν.

Η εφαρμογή και η πιστοποίησή σύμφωνα με το μοντέλο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM θωρακίζει την επιχείρηση με:

1. την δυνατότητα να εντοπίσουν τις δυσλειτουργίες (πχ οργανωτικές, διοικητικές) που δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία και να βρουν τρόπους να τις εξαλείψουν, μέσα από την εφαρμογή της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με την διαδικασία RADAR.

2. την εξοικονόμηση πόρων τόσο σε οικονομικούς πόρους όσο και σε χρόνο δεδομένου ότι η ελλιπής οργάνωση αποτελεί αιτία κατασπατάλησης πόρων και μειωμένης παραγωγικότητας.

3. την ενίσχυση της εικόνας και του κύρους της επιχείρησης με μία πιστοποίηση διεθνούς εμβέλειας που είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη στο εξωτερικό.

4. την υιοθέτηση κουλτούρας Αριστείας που χαρακτηρίζει την μικρή ή μεγάλη επιχείρηση που θέλει να διευρύνει τους ορίζοντές της μέσα από εξαγωγές και συνεργασίες ενισχύοντας τον εξωστρεφή της χαρακτήρα.

Ο κυριότερος λόγος όμως είναι ότι η εφαρμογή και πιστοποίηση των μοντέλων Αριστείας βοηθούν την Επιχείρηση και τους Ανθρώπους της να κατανοήσουν σε βάθος και ουσιαστικά ότι η Συμμετοχή Όλων και η Γνώση αποτελούν πλέον μονόδρομο για την Επιτυχία και την Ανταγωνιστικότητα.

Βήματα ανάπτυξης της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης


success-plan

Business practices meet excellence

Eπικοινώνησε μαζί μας προκειμένου να σου προτείνουμε κάποια από τις υπηρεσίες μας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σου όπως και στο προφίλ της (δραστηριότητα, αριθμός εργαζομένων). Γιά παράδειγμα, οι μικρές επιχειρήσεις μαζικής εστίασης έχουν σημαντικά πρακτικά οφέλη από την τήρηση των διεθνών προδιαγραφών του συστήματος ISO 9001 όπως και της σχετικής με τον κλάδο τους πιστοποίησης ISO 22000. Ανάλογα με τις ανάγκες και τα προβλήματα που θέλεις να επιλύσεις μέσα στην επιχείρηση, έχουμε την κατάλληλη πρόταση που προσαρμόζουμε σε κάθε πελάτη μας και σε κάθε περίπτωση. Επιλέγουμε από κοινού την πρόταση και προχωράμε στην υλοποίησή της. Με την τεχνογνωσία των συνεργατών μας παρέχουμε την λύση που θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις δυναμικά και να ξεπεράσεις τα προβλήματα που επιλύονται μέσα από την καλύτερη οργάνωση και διεθνή εμπειρία.

Βήμα 1
Ήρθε η ώρα να επιλέξεις: θα προχωρήσεις μπροστά εκσυγχρονίζοντας την επιχείρησή σου ή θα σταθείς διστακτικός στο κατώφλι των εξελίξεων, μένοντας πίσω σε μία κούρσα με απίστευτη ταχύτητα;

Βήμα 2
Θωράκισε την επιχείρηση με μοντέρνα εργαλεία management.

Βήμα 3
Ενημερώσου για τις εξελίξεις στον χώρο σου.

Βήμα 4
Μην ξεχνάς ότι ακόμη και σε περιόδους κρίσεων υπάρχουν επιχειρήσεις που αυξάνουν τις πωλήσεις τους και κερδίζουν μερίδιο του ανταγωνισμού.

WILL YOU ΒΕΕ ΕΒΕΝ ?


Ελλάδα 2012-μία χώρα που βιώνει σημαντικές δυσκολίες σε οικονομικό, κοινωνικό, πνευματικό και ηθικό επίπεδο. Μία περίοδος όπου καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας, τον τρόπο ζωής μας, τις ευθύνες μας, τις δυνατότητές μας.Σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο προσώπου αλλά και επιχείρησης, καλούμαστε να εξετάσουμε αλλά και να επαναδιαμορφώσουμε μέσα από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε και ίσως να ορίσουμε την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε.

Η Εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και η επιχειρηματική ηθική αποτελούν δύο αναμφισβήτητα σημαντικές πτυχές της υγιούς επιχειρηματικότητας και σίγουρα δεν πρέπει να θεωρούνται στοιχεία πολυτελείας αλλά δομικό στοιχείο –πυλώνα– μίας επιτυχημένης επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας.

Το μοντέλο ΒΕΕ Business ethics excellence model αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό επιχειρηματικότητας που δίνει την δυνατότητα στην σύγχρονη επιχείρηση να χρησιμοποιήσει εύχρηστα εργαλεία γιά να βελτιώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί όπως και το επιχειρηματικό προφίλ.

Το μοντέλο ΒΕΕ ΕΒΕΝ περιλαμβάνει και εξετάζει κριτήρια όπως την διαχείριση του περιβάλλοντος, τις κοινωνικές δράσεις, την επιχειρηματική ανάλυση, την εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας, την εφαρμογή συστημάτων βελτίωσης της απόδοσης και άλλων. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ευρύ και πλήρες πλαίσιο εργαλείων που έχει την δυνατότητα να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση που θέλει να είναι ανταγωνιστική.

Μέχρι σήμερα περίπου 20 επιχειρήσεις έχουν πιστοποιηθεί με το ΒΕΕ ΕΒΕΝ MODEL. Από τις επιχειρήσεις αυτές άλλες ανήκουν στον χώρο των πολυεθνικών , άλλες στις  μεγάλες ,στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή στις μικρές επιχειρήσεις. Το κοινό γνώρισμά τους όμως είναι η εξωστρέφεια και ο δυναμικά προσανατολισμένος στην επιτυχία πυρήνας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο μπορείτε να πάρετε στο www.eben.gr ή στο info@eben.gr